Fundacja motoryzacja Dzieciom

Pierwsza Pomoc

Będąc świadkiem wypadku lub sytuacji kryzysowej nasi podopieczni wiedzą jak postępować, potrafią udzielić pierwszej pomocy!